بیست و سوم شهریور ماه 1399

بیست و سوم شهریور شاید برای شما یکی از روزهای آخر شهریور باشد؛ یکی از روزهای تکراری که از خواب بلند می شوی، آماده می شوی سرکار می روی،غذا می خوری، توالت می روی و … . اما برای من اگرچه تمامی این ها که گفتم در این روز تکرار می شود اما متفاوت تر از مابقی روزهاست. تلنگری است برای نگاه به گذشته، تحلیل آن و حسرت کارهایی که […]