انتخاب کنیم به چه چیزها و به چه کسانی اهمیت بدهیم

جوان که هستیم، همه چیز تازه و هیجان انگیز است و به نظر می رسد که مهم باشد. در نتیجه، ما به همه چیز و همه کس اهمیت می دهیم. به اینکه دیگران درباره ما چه می گویند، به اینکه فلان دوست به ما زنگ می زند یا نه؛ به اینکه بادکنک های جشن تولدمان چه رنگی هستند. کم کم که بزرگ می شویم، با کمی کسب تجربه و گذشت […]