در باب گفتگو نکردن

پیشنهاد می کنم قبل از شروع متن، نوشته زیبای دکتر محسن رنانی را در باب گفتگو نکردن ما ایرانیان مطالعه کنید. اگر حوصله خواندن این متن را ندارید احتمالا متن زیر هم چندان به دردتان نخواهد خورد. اگر به رفتار بسیاری از ما از جمله خود من توجه کنید، ما به جای گفتگو کردن اکثرا عمل می کنیم؛ جبران و لجبازی می کنیم. به دلایل متعددی که در متن بالا […]

حرکت از «فرار از مشکلات» به سمت «مشکلات دوست داشتنی»

پاییز سال 1396 است. درگیر انجام پایان نامه کارشناسی ارشدم هستم. یک هفته تمام در کتابخانه ملی به سر بردم، روزی 4 وعده غذا خوردم و نوشتم و نوشتم و نوشتم، اصلاح کردم و رفرنس دادم، با اعداد و ارقام سر و کله زدم تا در نهایت توانستم پایان نامه ام را تحویل دهم و در آخرین لحظات بهمن ماه از آن دفاع کنم. درگیر پایان نامه که بودم دعا […]