درباره من

سلام

محمدرضا معراجی هستم و ممنونم که به این خانه سر زدید تا با هم زیر یک سقف، اندکی از روزمرگی ها فاصله بگیریم و تامل کنیم

آنچه امروز هستم، نتیجه مطالعاتی است که تا به حال انجام داده ام و فردا را آنچه می خوانم خواهد ساخت

رشته تحصیلی من مدیریت مالی است. در حوزه مالی و اقتصادی به واسطه کارم و سرمایه گذاری هایی که انجام می دهم مطالعاتی دارم

عضو متمم هستم و مانند جامعه متمم هر مشکلی که برایم در حوزه کاری و فردی پیش می آید جوابش را در متمم جستجو میکنم و خودم را شاگرد تنبل متمم و محمدرضا شعبانعلی می دانم

اینجا برای توسعه فردی خودم می نویسم. معتقدم یادگیری حقیقی جز با نوشتن حاصل نخواهد شد و کتاب هایی که فقط به خواندن آن ها بسنده می کنیم مانند باری بر دوش ما سنگینی خواهند کرد. خواندن بدون نوشتن در انتها از من فردی خواهد ساخت با کوله باری از دانسته ها و محفوظات، با همان سبک زندگی گذشته.